Psychóza a hospitalizace PDF Tisk Email
Napsal uživatel MUDr. Monika Weimerová   

Psychóza je závažné onemocnění. V akutním stádiu zasáhne do života pacienta tak, že tento není schopen ani odlišit, že je nemocný, žije v úzkosti z toho, co mu pozměněná psychika produkuje, podle toho se změní jeho chování. Je důležité, aby se z tohoto stavu co nejrychleji dostal.

Nejzákladnější léčbou akutního stadia psychózy jsou léky. Pacient ale sám si často nepřipadá nemocný a léčení odmítá. Za následek to má potom hodně dlouhé trvání nemoci - i několik měsíců a další životní důsledky s tím spojené - pacient si naruší rodinné, pracovní sociální vztahy, které se často  potom dlouze a pracně napravují. Aby se akutní ataka zlepšila co nejrychleji, je dobrý pobyt v nemocnici.

 

Toto jsou výhody pobytu v nemocnici:

» v nemocnici si lékaři mohou dovolit nasadit intenzivnější léky a ve vyšších dávkách, protože pacienta mají pod stálou kontrolou- psychóza rychleji odezní

» pacient nemá prostor pro polemiku nad každou dávkou léků jestli má užít nebo ne v užívání léků je kontrolován

» vzdáli se z prostředí, ve kterém psychóza vznikla a tím i od špatných zážitků, dostane příslušný odstup

Někdy je psychika pacienta narušená tak, že pod vlivem nemoci je dokonce nebezpečný přímo sobě - chce například spáchat sebevraždu,   nebo někomu jinému - pod vlivem nemoci si myslí, že jsou ostatní mu nebezpeční a útocí na ně. V tom případě je hospitalizace nevyhnutná kvůli bezpečí a záchraně života pacienta a lidí z jeho okolí a je nutné pacienta poslat do nemocnice dokonce i bez jeho souhlasu. Stav pacienta - jestli skutečně ohrožuje okolí nebo sebe - hodnotí odesílající lékař - může být jeho psychiatr, lékař RZP, praktický lékař…, přehodnotí přijímající psychiatr v nemocnici a potom na nahlášení i soud, kterému se každý nedobrovolný pobyt pacienta neprodleně hlásí. Tím je zabezpečené, aby pacienti nebyly v nemocnici zadržování neoprávněně.

V případě nedobrovolné hospitalizace je nemocnice zabezpečená tak, aby pacient léčebné zařízení nemohl opustit.

V nemocnici je pacient zpravidla několik týdnů. Tak dlouho trvá, než odezní akutní nejnebezpečnější příznaky a než se pacient dostane do takové kondice, že zvládne pobyt doma a ambulantní léčbu.

Některé nemocnice, mají i specializovaná oddělení zaměřená na další doléčení pacienta s psychózou  na jeho rehabilitaci a resocializaci.