Psychoterapie PDF Tisk Email
Napsal uživatel MUDr. Monika Weimerová   

Psychoterapeutické programy

Od roku 2021 – poznamenaného covidovou tragédií a dobou změn a nových cest, máme další možnost rozvinout psychoterapeutické programy pro různé skupiny pacientů.

Zde si dovolím nabídnout přehled, jaké máte možnosti rozšířit léčbu v našich ambulancích a na Denní klinice o kvalifikované psychoterapie – převážně skupinové.

U každého je uvedené, pro koho jsou vhodné. Konkrétněji Vám terapie doporučí Váš lékař.

Za některé se doplácí – snažíme se malé částky – zejména proto, že psychoterapie nejsou zdravotními pojišťovnami tak dobře podporované jako léčba například léky a také proto, že se je snažíme nabídnout v čase, který nezapadá do řádných ordinačních hodin – později večer nebo o víkendu.


PROGRAMY NA DENNÍ KLINICE U OSLÍKA V SOBĚŠOVICÍCH


Skupina A

 • program pro pacienty s depresivní poruchou, stresovou poruchou, psychosomatickými onemocněními…zejména ty, u kterých jsou nutné intenzivní psychoterapie a rychlejší zlepšení zdravotního stavu. Je vhodný pro pacienty, kteří jsou na PN - práceneschopní
 • podrobný program viz dobrapsychiatrie.cz sekce Klinika U Oslíka
 • je dopoledne v pracovních dnech, trvá od 8,00-13,30
 • předpokládaná délka docházení je 6- 8 týdnů
 • program je hrazený zdravotní pojišťovnou, pacient nic nedoplácí

Skupina Z

 • program pro pacienty s psychózou – schizofrenní, bipolární , těžkou depresivní, akutní psychotickou poruchou … pro ty, kteří potřebují doléčení po hospitalizaci na zdárný návrat do normálního pracovního života, pro pacienty i bez hospitalizace na stabilizaci duševního stavu, nastavení vhodné medikace, zlepšení náhledu nemoci – často mlže nahradit hospitalizaci. Také pro pacienty, kteří se s poruchou léčí delší dobu a potřebují „rehabilitaci“ životního elánu a zdravotního stavu
 • podrobně viz dobrapsychiatrie.cz sekce Klinika U Oslíka
 • je dopoledne v pracovních dnech 8,00-13,30
 • předpokládaná délka docházení je 6-12 týdnů
 • plně placeno zdravotní pojišťovnou
 • tento program podporujeme dopravou pacientů formou spolujízdy mikrobusem z Frýdku-Místku

Skupina AV

 • program pro pacienty jako skupina A – ale pro ty, kteří nechtějí nebo nemohou být na PN, chtějí psychoterapie ve svém volném čase a intenzivnější
 • pacienti s depresí, stresovou poruchou, psychosomatickou poruchou...
 • je jednou měsíčně o víkendu od pátku 13,00 nebo 16,00 do neděle 12,00 nebo 15,00hod.
 • obsahuje intenzivnější psychoterapie, nácvik relaxace, KBT depresí a stresových poruch a psychoterapeutické skupiny – VMSP – Vyprávěj mi svůj příběh -TMYS - tell me your story …..a já Ti pomohu jej rozplést, aby se Ti ulevilo
 • doporučujeme asi 3 víkendy po sobě v průběhu 3 měsíců
 • protože je program o víkendu, doplácí se 1500Kč za jeden víkend
 • pro zájemce zdaleka je možné na klinice přespat v apartmánu


PSYCHOTERAPEUTICKÉ PROGRAMY V AMBULANCI S ROZŠÍŘENOU PSYCHOTERAPEUTICKOU PÉČÍ VE FRÝDKU-MÍSTKU


Skupina KBT depresí + Jacobsonova relaxace nebo Autogenní trénink

 • Kognitivně-behaviorální terapie depresivních poruch, stresových poruch, posttraumatických poruch…
 • kognitivně-behaviorální přístup k terapii je jeden z nejúčinnějších a nejrozšířenějších ve světe
 • náš skupinový program je ucelený, 6-týdenní, v odpoledních hodinách, spojený většinou s doporučovanou Jacobsonovou progresivní relaxací. Jednotlivé sekce vysvětlují depresi, její původ a příznaky a práci s nimi, aby se deprese postupně zmírnila a pacient s ní uměl pracovat a žít
 • je vhodný pro ty pacienty, kteří potřebují terapii odpoledne mimo pracovní dobu a vyhovuje jim dobře srozumitelná terapie s jasnými pravidly
 • je na krásném terapeutickém místě ve Frýdku nad ordinací E.Krásnohorské 3869
 • každé pondělí a čtvrtek – 16,30-18,00hod. - pokud budete chtít zkusit i autogenní trénink tak do 18,30hod. - je lepší si vybrat jeden způsob relaxace a tu potom cvičit
 • tyto skupiny hradí zdravotní pojišťovny


Skupina VMSP -Vyprávěj mi svůj příběh + Autogenní trénink TMYS – tell me your story

 • „rozplétací“ psychoterapie – u nás založeny zejména na kombinovaném přístupu gestalt a psychoanalytickém, doplněno o relaxační techniky autogenního tréninku, případně lékařské hypnózy. Tento druh terapie je velmi zajímavý, dalo by se říci fascinující, tvořivý, uvolňující...
 • vhodné pro pacienty, u kterých na zlepšení zdraví pomůže terapie, kde poznávají sami sebe a svůj příběh, umějí mu více rozumět a na tomto základě se problémy, které řeší, zmenší, nebo v nich dokážou „lépe chodit“. U pacienta je důležitá otevřenost ke zkoumání a vhledu do sebe sama, ochota přijmout i jiný pohled, který může být vysvětlující a léčivý
 • budeme se setkávat v psychoterapeutické ordinaci ve Frýdku, ul. E, Krásnohorské 3869
 • vždy v pondělí a ve čtvrtek v 18,00hod. Budeme začínat relaxaci – autogenním tréninkem, potom skupina, vše do 20,00hod
 • doporučujeme docházení do skupiny asi 8 týdnů – 2 měsíce
 • skupina je mimo ordinačních hodin, částečně hrazená pacientem – 200Kč za jedno sezení