Aby se duše stala zase DUŠÍ a život byl znovu ŽIVOTEM.