Psychóza a denní klinika PDF Tisk Email
Napsal uživatel MUDr. Monika Weimerová   

Denní klinika - stacionář, je zdravotnické zařízení kam pacienti docházejí na léčení z domu denně v pracovní dny po nějaký čas- zpravidla 6-8 týdnů. Aby byla léčba úcinná, minimum jsou 4 týdny, maximum je zpravidla 12 týdnů, vše podle doporučení lékaře.

V léčení psychózy jsou dvě typická období, kdy je vhodné, aby se pacient znovu více dostal do normálního životního fungování, do pracovní formy, do uvolněnějšího života se samotným sebou a s nemocí.

První je období po pobytu v nemocnici, kdy je pacient pod vlivem silnějších léků, pod vlivem stresu z návratu domů , z nároků, které na něho budou kladeny, a pod vlivem útlumu nastupujícího často po akutní atace nemoci.

Druhé je období, kdy je pacient už dlouho léčen, sic neměl akutní ataky, nebo ataka je pouze mírná a hospitalizaci nevyžaduje, upadá do stereotypu, velmi často nemá pevný denní režim, vstává pozdě, není přiměřeně fyzicky aktivní, upadá ve společenských kontaktech, přibývá na váze z nečinnosti.

V řešení těchto stavů nepomůžou léky, je nutná speciální  rehabilitace, aby se psychika znovu “rozhýbala” a aby se podpořilo její zdravé fungování.

 

Několikatýdenní pobyt na Denní klinice zabezpečí:

- pevnější režim

- ranní vstávání a tím i zdravější spánek

-zvýšení množství denního pohybu

-znovuinformování o nemoci a sdílení zkušeností s ní

-návrat k původním aktivitám zlepšujícím život

-nácvik relaxace na snížení psychického napětí

-zlepšení kognitivních schopnosti psychiky a asertivity

 

Na pobyt na Denní klinice je vhodný pacient, který si uvědomuje, že psychóza je jeho problémem a chce některé její příznaky podstatně zlepšit.